Auteursrechtenverklaring

De deelnemende instellingen hebben ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van de beelden in de Beeldbank te respecteren.

De auteursrechten op en het eigendom van het merendeel van de beelden opgenomen in de Beeldbank liggen bij de diverse deelnemende instellingen. Andere beelden werden opgenomen in de databank met toestemming van diegene die de auteursrechten bezit.

Indien u meent dat een deelnemende instelling ongewild het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou hebben geschonden, contacteer de desbetreffende instelling zodat de situatie kan worden rechtgezet.

Indien u meent dat een deelnemende instelling ongewild het portretrecht heeft geschonden, contacteer de desbetreffende instelling zodat de situatie kan worden rechtgezet.